ارسال تضمینی دانه روغنی سیاهدانه

آیا هر مرکزی فروشی امکان و توانایی ارسال سیاهدانه و انواع دانه روغنی را بدون هیچ مشکلی و با کیفیت تضمینی دارد؟
یکی از مهمترین دغدغه های فعالان در زمینه تولید روغن گیاهی تهیه محصول باکیفیت، دریافت به موقع محصول با بسته بندی و شرایط ارسال ایمن است.
دانه های روغنی به دلیل حساسیت های کیفی خاصی که دارند باید در دمای مناسب قرار بگیرند، در معرض مستقیم آفتاب یا هوای آزاد نباشند. چون دانه هایی مثل سیاهدانه، کتان، مغز آفتابگردان به زودی در معرض هوای نامساعد اکسید شده و کیفیت اصلی آنها کاهش می یابد.
از این رو بسته بندی باید مناسب بوده و در مکان دارای رطوبت قرار نگیرد. درب کیسه ها نباید به مدت طولانی در هوای آزاد باز شده رها شود.
پس از دریافت نیز بهتر از در کمتر از یک الی دو ماه کامل به روغن تبدیل شوند. چون روغن این دانه ها ماندگاری بیشتری نسبت به خود دانه دارد.