انواع دانه روغنی ایرانی و وارداتی

در سال جاری با توجه به نوسانات بازار دانه های روغنی، قیمت ها به شدت در حال افزایش است. یکی از مهمترین دغدغه های تولیدکنندگان روغن های گیاهی کمبود دانه های روغنی چون کنجد و مغز آفتابگردان و سیاهدانه و افزایش قیمت روز به روز آنهاست.
تقریبا براساس همه نظر تحیلیل گران دانه های روغنی در سال جاری کاهش قیمت نخواهیم داشت. چون کنجد هندوستان و پاکستان کاهش یافته است و صادرات از این کشورها به چین و ترکیه انجام می گیرد و این امر موجب بالا رفتن قیمت ها در منطقه شده است. با این وجود با خرید نقدی از تجار پاکستانی و هندی و کم کردن سود خود سعی بر آن داریم با درک شرایط مشتریان خود تعادل در قیمت ها را در حد امکان خفظ نماییم.