بازار انواع دانه روغنی سویا وارداتی

انواع مختلف دانه روغنی سویا وارداتی از کشورهای برزیل، آرژانتین و اکراین با کیفیت مطلوب و مناسب ترین قیمت در بازار توزیع می گردد.
از تولید کنندگان بزرگ دانه روغنی سویا کشورهای برزیل، اکراین و آرژانتین می باشند. میزان سویای تولید شده در کشور برزیل حدود 86 میلیون تن در سال، در کشور اکراین حدود 9/3 میلیون تن در سال، و آرژانتین حدود 53 میلیون تن در سال می باشد که سالیانه بخش عمده ای از سویای تولید شده در این کشورها به سایر نقاط جهان صادر شده و به این ترتیب درآمد قابل توجهی از صادرات سویا عاید این کشورها می شود. لازم به ذکر است که سویای تولید شده در کشور برزیل به دلیل دارا بودن پروتئین بیشتر و نیز تولید سویای طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.