بازار دانه روغنی خوردنی آفتاب گردان

دانه های روغنی خوردنی آفتاب گردان نسبت به دیگر دانه های روغنی بازار بهتری دارند، زیرا بیشترین روغن نباتی تولید شده از این نوع دانه می باشد.
ایران تولید کننده روغن های گیاهی است که از انواع مختلف دانه های روغنی استفاده می کند، البته در تهیه روغن های نباتی عمده جهت پخت و پر و آشپزی ها تنها از نوعی خاص دانه های روغنی استفاده می شود، آفتاب گردان یکی از این موارد می باشد که البته بیشتر آن ها به صورت وارداتی از کشور های تولید کننده تامین می گردد.

دانه روغنی آفتاب گردان

بازار دانه های روغنی خوردنی

همان طور که می دانید برخی از دانه های روغنی خوردنی نیستند و خوردن آن ها مسمومیت زا و حتی در مواردی کشنده می باشد که اغلب به شکل های مختلف جهت خوارکی انسانی تهیه می شوند و یا این که در صنایعی دیگر به کار برده می شوند.
دانه های روغنی خوردنی از پر فایده ترین نوع مواد غذایی هستند که به شکل های مختلفی استفاده می شوند، یکی از دلایلی که باعث شده است تنها از روغن برخی از دانه های خاص جهت تولید روغن نباتی رایج در تهیه غذا ها، استفاده گردد، قیمت آن می باشد. هر چند برخی افراد سلامتی خود را فدای پول نکرده و از بهترین روغن های گیاهی جهت مصرف استفاده می کنند. روغن کنجد نمونه هایی از این موارد می باشد که به صورت صنعتی نیز تولید می گردد.