بورس توزیع دانه روغنی وارداتی

شما می توانید انواع دانه های روغنی باکیفیت که از کشورهای مختلف وارد می شود را برای مصارف پزشکی، دارویی و خوراکی سفارش دهید. روغن های گیاهی از خود گیاه و یا دانه گیاه گرفته می شود.
دانه های روغنی در فصول مختلف سال کشت می شوند و از آنها برای روغن گیری استفاده می شود و برخی از آنها همچون روغن پنبه دانه برای استفاده خوراکی نیستند از میان این دانه ها زیتون و آفتابگردان بیشترین مصرف خوراکی را دارند و رایج ترند. پزشکان معتقدند که اگر در برنامه غذایی روزانه ی خود روغن زیتون را بگنجانید به دلیل وجود چربی های اشباع نشده آن می توانید با بیماری های قلبی مقابله کنید.
تمامی دانه های روغنی که از طریق واردات تامین می گردد موجود و به صورت عمده قابل سفارش است.