توزیع عمده دانه روغنی ایران

دانه های روغنی تولید شده در ایران به مناطقی متعدد توزیع می شوند، مقادیر عمده دانه های روغنی در بخش های مصرفی گوناگونی استفاده می شوند.
همان طور که مستحضر هستید، ایران دارای بخش هایی است که از نظر آب و هوایی تفاوت های بارزی دارند، به همین دلیل دانه روغنی تولید شده در هر یک از این بخش ها با مناطق دیگر متفاوت خواهد بود.
دانه های روغنی که در مناطقی مختلف با کیفیت بالا، تولید شده اند، لازم است به گونه ای توزیع گردند که در سایر بخش های مصرفی در دسترس قرار گیرند. توجه به کیفیت دانه های روغنی در سایر مصارف، حائز اهمیت است.