تولید کننده دانه روغنی سیاهدانه

سیاهدانه به دلیل داشتن روغنی قابل توجه در دسته دانه های روغنی قرار گرفته است. تولید کننده دانه های روغنی سیاهدانه آن را چگونه عرضه می کند؟
روش های مصرف دانه های روغنی تعیین کننده شیوه عرضه آن ها در بازار خواهند بود. دانه روغنی همچون سیاهدانه به صورت بوجاری و تمیز شده در بازار های مختلف عرضه می گردد تا برای سایر مصارف مناسب باشد.
دانه های روغنی سیاهدانه در مقادیر کلی به بازار های متعدد عرضه می شوند، این محصول برای مصارفی خاص و همچنین مصارف خانگی تهیه می شود، بنابراین تولید کنندگان از روش های مختلفی برای عرضه آن در بازار ها استفاده می کنند.