جدول فروش انواع دانه روغنی کلزا ایرانی

جدول فروش انواع دانه روغنی کلزا ایرانی در دسترس خریداران می باشد. از نظر درصد روغن دهی در رده بالایی قرار دارد و دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن است.
بذر های سبز رنگ کلزا از ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین برخوردار است. محصول فوق در صنعت زنبورداری نیز قابل توجه است چرا که در فصل زمستان که گیاهی وجود ندارد و زنبور به ناچار به شکل مصنوعی تغذیه می کند، کلزا منبع غذایی فوق العاده ای به شمار می رود. همچنین تاثیر متقابل این موضوع نیز ثابت شده یعنی افزايش ميزان روغن و عملكرد دانه در قبال زنبورداری در مزارع کلزا.
می توانید برای دریافت محصول فوق سفارش خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید.