خریدار دانه روغنی فارس

فارس از جمله استان هایی است که در زمینه تولید دانه روغنی فعالیت دارد. خریدار دانه روغنی می تواند دانه روغنی تولید شده در فارس را با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب تهیه نماید.
برخی از انواع دانه های روغنی با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی در داخل کشور تولید می شوند، و برخی از کشورهای دیگر وارد می شوند. استان فارس از جمله استان هایی است که درزمینه تولید انواع دانه روغنی باکیفیت فعالیت دارد. ازجمله دانه های روغنی که در استان فارس تولید می شوند کلزا و گلرنگ هستند که مناسب برای روغن گیری می باشند. روغن های تهیه شده از این دانه های روغنی مصارف خوراکی و دارویی دارند و جزو سالم ترین روغن های گیاهی می باشند.