خرید مستقیم سویا وارداتی مرغوب

دانه روغنی سویا وارداتی از کشورهای اکراین، برزیل و آرژانتین با کیفیت عالی و مرغوب به صورت عمده و مستقیم خرید و فروش می شود.
سویا دانه روغنی مفید و مغذی می باشد که در کشورهای مختلفی تولید می شود. این دانه روغنی به صورت های مختلفی از جمله دانه خشک، جوانه سویا، شیر سویا و سس سویا به مصرف می رسد. در مقایسه ای که بین مشتقات سویا صورت گرفته، مشاهده شده است که دانه خشک سویا حدود ۳۴گرم، جوانه سویا ۶گرم، شیر سویا۴/۳ گرم و سس سویا ۶/۵گرم پروتئین داشته اند. با توجه به این بررسی می توان فهمید که با مصرف سویا بخشی از نیاز بدن به پروتئین و سایر مواد لازم برای بدن از جمله چربی، فسفر، آهن و انواع ویتامین را می توان تامین کرد.