شرکت دانه روغنی بذرک

در داخل کشور شرکت های زیادی وجود دارند که انواع دانه های روغنی از جمله دانه گیاه بذرک را خریداری و از آنها روغن بدست می آورند که این روغن مصارف گوناگونی دارد.
شرکت های زیادی در داخل کشور وجود دارند که از دانه های روغنی انواع و اقسام مختلفی از روغن ها را استحصال می نمایند که مصارف گوناگونی دارند. از نمونه های این دانه ها می توان به دانه بذرک اشاره کرد. گیاه بذرک در بعضی از مناطق کشور کشت می شود و به واسطه چربی فراوانی که در دانه های آن وجود دارد برای روغن کشی به کارخانه های روغن سازی تحویل داده می شود. روغن این گیاه بیشتر جنبه درمانی دارد . به توصیه پزشکان و کارشناسان تغذیه مورد استفاده واقع می شود. این روغن را می توان از داروخانه ها و یا عطاری ها به قیمت مناسبی خریداری کرد.