شرکت دانه روغنی ذرت

شرکت های زیادی در داخل کشور از دانه های روغنی گیاهان مختلف از جمله دانه ذرت روغن استخراج کرده که این روغن ها اغلب جنبه خوراکی دارند.
ذرت یکی از گیاهانی است که از دانه آن روغن فراوانی تولید می نمایند. این گیاه در اغلب مناطق کشور کشت شده و روغن بدست آمده از آن دارای کیفیت بسیار خوبی بوده و بیشتر به مصرف خوراکی می رسد. در اغلب کشورهای جهان روغن ذرت یکی از محبوب ترین این روغن ها می باشد که در سطح دنیا طرفداران زیادی دارد. شرکت های زیادی از این دانه ها روغن استخراج می نمایند. دانه های گیاهی روغنی حاوی روغن هایی هستند که می توانند در صورت مصرف بر سلامت افراد جامعه تاثیر بسیار زیادی بگذارند و توصیه می گردد بجای استفاده از روغن های صنعتی از این روغن ها استفاده شود.