صادرات انواع دانه روغنی سیاهدانه

انواعی از دانه های روغنی سیاهدانه جهت صادرات به کشور های متعدد، تهیه می شوند. بهترین این دانه های روغنی را می توان با قیمتی مناسب خرید نمود.
دانه های روغنی سیاهدانه در مناطقی مختلف از ایران تولید می شوند، مصارف این دانه روغنی بیشتر به صورت صنعتی صورت می گیرد و مصارف خانگی آن انگشت شمار و در مقادیر کم می باشد.
تولید کننده دانه های روغنی سیاهدانه را به صورت بوجاری، تمیز و گاها شسته شده عرضه می نماید، مصارف متعدد دانه های روغنی سیاهدانه، صادرات آن ها را به مناطق و کشور هایی مختلف، رایج و مرسوم نموده اند.