صادرات انواع دانه روغنی کاملینا

انواع دانه های روغنی کاملینا جهت صادرات به کشور های دیگر در مقادیر عمده خرید و فروش می شوند. آیا دانه روغنی کاملینا در ایران تولید می شود؟
دانه روغنی کاملینا یکی از بهترین نوع دانه های روغنی به شمار می رود که مصارف خوراکی و غیر خوراکی زیادی دارد. ترکیبات موجود در کاملینا باعث شده است، توجه به مصرف این دانه روغنی بسیار حائز اهمیت باشد.

صادرات دانه روغنی ایران

از آنجایی که ایران تولید کننده دانه روغنی کاملینا در سطحی وسیع می باشد، بنابراین صادرات آن به کشور های خارجی امکان پذیر شده است، کشت کاملینا هم اکنون در بخش های مختلف کشور موجب بهره مندی بیشتر از این دانه روغنی شده است.