عرضه دانه روغنی کتان قرمز جدید

یکی از انواع دانه روغنی کتان، کتان قرمز می باشد. این دانه روغنی در دو نوع بوجار شده و بوجار نشده عرضه می شود. می توان قیمت جدید این دانه روغنی را در مطالب داخل سایت جست و جو کرد.
قزاقستان یکی از تولیدکنندگان دانه روغنی کتان باکیفیت می باشد. این دانه روغنی به صورت بوجاری شده و بوجاری نشده بسته به نیاز مشتری عرضه می شود. دانه روغنی کتان قرمز بوجاری شده مناسب جهت روغن گیری و دانه روغنی کتان قرمز بوجاری نشده مناسب جهت خوراک دام و طیور و نیز مناسب جهت استفاده در کارخانه های بزرگ روغن گیری که سیستم بوجاری دارند می باشد.