فروشنده انواع دانه روغنی ایرانی و خارجی

چرا برای تولید روغن از انواع دانه روغنی ایرانی استفاده نمی شود و معمولا دانه های خارجی را فروشنده گان در بازار پخش می نمایند؟
شاید برای خیلی از تولید کننده گان ایرانی این سوال بسیار مهم بوده و حتی گاهی موجب نارحتی آنها باشد که چرا به جای کنجد ایرانی، کنجد هندی، افغانی و پاکستانی و سودانی در کل بازار ایران پخش می گردد:
چند دلیل عمده برای این موضوع وجود دارد و مهمترین آن کمبود تولید داخلی است. با توجه به نیاز و درخواست بالا برای انواع دانه روغنی جهت تولید روغن به روش های مختلف و استفاده از دانه ها در صنایع غذایی متنوع موجب شده است که تولید کشاورزان داخلی کافی نبوده و مجبور به واردات این دانه ها باشیم.
و در ثانی وقتی فقط دانه داخلی خرید و فروش می شود قیمت ها بسیار افزایش یافته و در برخی موارد بیشتر از قیمت جهانی یک محصول در اینجا خرید و فروش انجام می گیرد. از این رو برای تنظیم بازار داخل با پاسخگویی منطقی به خریداران از گرانی، واردات انواع دانه روغنی انجام می گیرد.
اما خرید دانه های روغنی داخلی همیشه در اولویت واحد خرید ما بوده و به دلیل کیفیت بالا انواع دانه های روغنی از فروشندگان عزیزی که شرایط فروش مناسبی داشته باشند، استقبال می نماییم.