فروش اینترنتی تضمینی دانه روغنی آفتابگردان خارجی

فروش اینترنتی تضمینی دانه روغنی آفتابگردان خارجی در حال حاضر قابل انجام است. از نظر درصد روغن انواع مختلف آن ۴۰ تا ۴۸ درصد روغن دارند.
آفتابگردان گیاهی یک ساله است و در کشورهای مختلف کشت می شود. علاوه بر تخمه آن که در روغن گیری استفاده می شود، ساقه ی آن نیز به دلیل وجود (ازت، کلسیم و پتاسیم) برای حاصلخیزی خاک مناسب است. روغن آفتابگردان از بهترین روغن های گیاهی و دارای اسید چرب امگا ۶ است و یکی از خواصش این است که برای درمان سنگ کلیه بسیار موثر می باشد. می توانید برای دریافت اینترنتی محصول فوق سفارش خود را ثبت نمایید.