فروش بهترین دانه روغنی زیتون

بهترین دانه روغنی زیتون در کشور حاصل خیز ایران تولید می گردد که امروزه حدود 70 درصد آن جهت روغن کشی استفاده می شود.
سرزمین ایران یکی از کشورهای معروف کشت زیتون محسوب می گردد. دانه روغنی زیتون بیشتر در شهرهای شمالی ایران به بار می آید. امروزه روغن کشی دانه روغنی زیتون یکی از مهم ترین صنایع روغنی محسوب می گردد، چرا که روغن زیتون از دیر باز مصارف طبی داشته و درمان بسیاری از مشکلات جسمی محسوب می شود. بهترین دانه روغنی زیتون در ایران، دانه های سبز می باشدکه امروزه درصد بالایی از ماحصل آن روغن کشی می شود.