فروش دانه روغنی بادام تلخ ایرانی

مغز دانه هایی که دارای روغن هستند هر کدام به دلایلی برای استخراج روغن کاربرد دارد. مغز بادام تلخ ایرانی به دلیل خواصی که دارد به عنوان دارو استخراج و مصرف می شود. بادام تلخ در مناطقی از استان فارس، سبزوار و آذربایجان عربی و شرفی تولید می شود. در کارگاههای مخصوص شکست بادام مغز شده و برای مشتریان ارسال می گردد.
شرکت بازرکانی بکردانه آذربایجان از استان تهران و شهر تبریز بادام تلخ را به صورت عمده و جزء برای سراسر کشور از طریف باربری ها ارسال می نماید. همچنین پودر بادام تلخ و پرک شده سفید آن را به کشورهای آلمان و اسپانیا صادر می نماید.