فروش دانه روغنی کنجد سیاه شسته

دانه ی روغنی کنجد سیاه شسته از محصولات پاکستان است و از هندوستان نیز به ایران وارد می شود. فروش دانه های روغنی کنجد سیاه با تنوع مختلفی در بازار ایران و جهان در بسته بندی های جذاب و عالی در بازار انجام می گیرد.
استقبال از کنجد سیاه هندوستان خیلی بالاست و از ایران نیز به نقاط دیگر همچون عراق و ترکیه صادر می گردد البته در حال حاضر چین بزرگترین تولید کننده کنجد سیاه در جهان است.
فروش دانه ی روغنی کنجد در کل دنیا با استفبال خوبی مواجه شده و برخی از کشورها به جای گوشت بیشتر از محصولات کنجدی را تبلیغات کرده . سعی می کنند در سبد غذایی مردم جایگزین نمایند چرا که در بررسی های علمی ثابت شده ات روستاییانی که روغن کنجد می خوردند عمر زیادی می کنند.
برخی از کشورها به خواص معجزه آسای این گیاه پی بردن و با تولید فروش دانه های روغنی آن غذا های اختصاصی از آن می سازنند.