فروش کنجاله درجه یک دانه روغنی سویا

فروش کنجاله درجه یک دانه روغنی سویا به صورت بسته بندی های مختلفی، انجام می شود. کنجاله های سویا برای برای چه مواردی استفاده می شوند؟
دانه های روغنی سویا دارای انواع مختلفی می باشند، این محصول جهت استفاده برای مصارف روغن گیری مورد توجه می باشد، دانه های روغنی سویا علاوه بر روغن گیری به منظور استفاده در کاربرد هایی مختلف، تهیه می شوند.
باقی مانده حاصل از روغن گیری دانه روغنی سویا را کنجاله گویند، به دلیل باقی ماندن درصدی از روغن و پروتئین این دانه روغنی که دارای خواص زیادی می باشد، برای مصارف دام و طیور استفاده می گردد.