قیمت دانه روغنی ذرت

دانه روغنی ذرت، با درصد چربی مناسب جهت روغن کشی را می توان با قیمت مطلوب تهیه کرد.
ذرت از جمله دانه های روغنی مغذی است که مصرف خوراکی دارد. همچنین از آن روغن نیز تهیه می شود روغن تهیه شده از ذرت دارای درصد چربی اشباع کمی است و به کاهش کلسترول خون کمک می کند به همین دلیل می تواند جایگزین مناسبی برای روغن های مضر موجود در بازار باشد. لازم به ذکر است که روغن تهیه شده از ذرت در علم پزشکی بسیار مهم است و در درمان برخی بیماری ها از جمله اگزما و بیماری های پوستی کاربرد دارد.