قیمت دانه روغنی صادراتی کنجد خام

دانه های روغنی کنجد خام تولید در ایران به عنوان کالایی صادراتی به کشور هایی همچون عراق عرضه می گردد. قیمت دانه روغنی کنجد چگونه تعیین می شود؟
دانه های روغنی کنجد یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور همچون خوزستان، بخش هایی از کرمان و یزد به شمار می رود، شرایط مناسب و مساعد آب و هوایی، کشت و پرورش این نوع دانه روغنی را در مناطق مختلف مقدور ساخته است. دانه روغنی کنجد یکی از بهترین نوع دانه روغنی به شمار می رود که به واسطه ترکیبات ارزشمند و مفیدی که دارد جهت مصارفی مختلف به کاربرده می شود.

دانه روغنی کنجد

دانه های روغنی کنجد خام

دانه های روغنی کنجد انواع مختلفی دارند، گونه های متنوع کنجد از لحاظ ظاهری تفاوت های بارزی دارند، برخی سفید و نمونه های دیگر سیاه می باشند، تنوع در دانه روغنی کنجد، کاربرد ها و مصارف آن را، جذاب تر نموده است. کنجد ها به صورت عمده تولید شده و بعد از بو جاری و شسته شدن مورد استفاده قرار می گیرند. دانه روغنی کنجد تولید شده در ایران به عنوان کالایی صادراتی است که در بازار های خارجی نیز عرضه می گردد.

دانه روغنی ایران

قیمت دانه روغنی کنجد

دانه روغنی کنجد همان طور که گفتیم نمونه های مختلفی دارد، البته آن چه که در قیمت دانه روغنی کنجد، تاثیر گذار می باشد، کیفیت و ترکیبات درون آن است. هر چه دانه روغنی کنجد درصد روغن بیشتری داشته باشد، درجه کیفی بالا تری خواهد داشت. کنجد به عنوان یک دانه روغنی باید روغن قابل توجهی داشته باشد، مصرف کنندگان جهت کاربرد کنجد، درجه کیفی آن را اندازه گیری می کنند تا بهترین خروجی مورد انتظار حاصل گردد.