قیمت دانه روغنی غیر خوراکی کرچک

انواع دانه های روغنی کرچک با قیمت مناسبی، عرضه می شوند. خرید دانه های روغنی غیر خوراکی در مقادیر عمده به صورت اینترنتی انجام می گردد.
دانه های روغنی کرچک دارای مقادیر قابل توجهی روغن می باشند، روغن موجود در این دسته از دانه های روغنی، غیر اشباع بوده و برای مصارف مختلفی استفاده می شوند. بیشترین کاربرد دانه های روغنی کرچک به صورت غیر خوراکی است. با توجه به این که مصارف خوراکی انگشت شماری نیز دارد.
قیمت دانه های روغنی کرچک به میزان کیفیت آن بستگی خواهد داشت، خرید مستقیم دانه های روغنی کرچک کمک خواهد کرد، با قیمت مقرون به صرفه تری تهیه شود.