قیمت روز دانه روغنی بذرک

روغن دانه گیاهی بذرک را می توان از فروشگاه های مختلف سطح کشور به قیمت روز و مناسبی خریداری و برای مصارف گوناگون درمانی و خوراکی بکار برد.
روغن بذرک را در بازار می توان به قیمت های مناسبی تهیه کرد. این روغن ها را معمولا به قیمت روز باید خریداری کرد. روغن گیاه بذرک برای مصارف گوناگونی از جمله موارد درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. گیاه بذرک در اغلب مناطق کشور کشت می شود و پس از برداشت کارخانه های روغن کشی با استفاده از ترفندهای مختلف و روشهای صنعتی پیچیده روغن آن را استخراج و برایم مصرف به بازار عرضه می نمایند. توصیه کارشناسان تغذیه و پزشکان بر استفاده بیشتر از این روغن و سایر روغن های گیاهی می باشد. معمولا روغن های گیاهی دارای عوارض بسیار کمی می باشند.