قیمت فروش دانه روغنی گلرنگ

دانه روغنی گلرنگ نسبت به دیگر دانه های روغنی از شهرت و میزان تولید پایین تری برخوردار است و با قیمت مناسبی به فروش می رسد.
دانه روغنی گلرنگ از گیاهان بومی ایران می باشد که روغن موجود در آن مناسب برای مصارف خوراک انسانی است، به همین دلیل تولید آن به صورت عمده انجام می شود تا جهت روغن کشی استفاده گردد. هر چند به روش های دیگری می توان از خواص و ترکیبات دانه روغنی گلرنگ مانند روغن موجود در آن، بهره مند شد.
بخش های مختلفی از کشور همچون شهرستان های استان فارس پرورش دهنده دانه روغنی گلرنگ به میزان زیادی می باشند. ویژگی های کشت این دانه روغنی، برای تولید کننده ترغیب کننده می باشد.

کشت دانه روغنی

کشت دانه روغنی گلرنگ

دانه روغنی گلرنگ برای رشد، به میزان آب کمی نیاز دارد، این دانه روغنی به صورت دیم در مناطقی مختلف تولید می گردد. اهمیت دانه روغنی گلرنگ و مصارف مختلف آن باعث شده است مسئولان آن را به صورت تضمینی خریداری نمایند، در این حالت، تولید کننده اشتیاق بیشتری برای کشت و پرورش آن خواهد داشت، هر چه میزان تولید بیشتر، دسترسی بالا تر و قیمت فروش آن در بازار کمتر خواهد بود.

خرید دانه روغنی گلرنگ

آشنایی بیشتر با جزئیات دانه روغنی گلرنگ

میزان روغن موجود در دانه روغنی گلرنگ 50-35 درصد، پروتئین آن 20-15 درصد و میزان پوسته 45-35 درصد می باشد. بین پوسته و درصد روغن، در دانه روغنی گلرنگ تضاد وجود دارد، هر چه میزان پوسته دانه کم تر باشد درصد روغن یا مغز بیشتر خواهد بود. طبیعی است که هرچه کیفیت و روغن دانه گلرنگ بیشتر باشد این دانه با قیمت بالاتری عرضه می گردد.