مرکز توزیع دانه روغنی گیاهی

مرکز پخش و توزیع دانه های روغنی گیاهی عرضه کننده محصولاتی همچون کنجد، ذرت، سویا، آفتابگردان و زیتون در مقادیر عمده و کلی می باشد.
همان طور که می دانید دانه های روغنی دسته ای از محصولات گیاهی هستند که دارای روغن غیر اشباع می باشند، برخی از روغن های موجود در دانه های روغنی گیاهی خوراکی و برخی دیگر غیر خوراکی هستند.
آنچه باید بیان گردد این است که روغن موجود در این دانه های روغنی از هر نوعی که باشد دارای مصارفی مختلف است که باعث اهمیت به انواع این محصولات در بازار های مختلف شده است، مرکز توزیع، پخش مناسبی را فرآهم می نماید.