مرکز فروش دانه روغنی سیاهدانه هندی باکیفیت

در تمام ایام سال دانه روغنی سیاهدانه باکیفیت اعلی هندی به ایران وارد شده و از طریق مرکر فروش در تهران و شهرهای بزرگ برای مشتریان ارسال می گردد.
یکی از دانه¬هایی که مصارف دارویی دارد سیاهدانه است. این دانه در مناطق مختلف تولید شده و در بازارهای متعدد عرضه می¬شود. در هنگام خرید این دانه باید به کیفیت آن توجه نمود، زیرا برخی کیفیتی قوی و برخی ضعیف دارند. این دانه روغنی را به صورت بوجاری شده یا گاها شسته شده عرضه می نمایند. در ایران این دانه روغنی را با قیمتی استثنائی و کیفیتی اعلی عرضه می¬دارند.