مرکز فروش دانه روغنی کلزا سال جدید

محصول جدید دانه روغنی کلزا ابتدای آذرماه هر سال قابل عرضه در مرکز فروش بکردانه می باشد. برای ثبت سفارش می توانید از سه ماه قل اقدام نمایید تا در موعد مقرر همکاران ما با شما ارتباط بگیرند.
دانه کلزا در سال دو بار برداشت می شود، یکبار اردیبهشت ماه و یکبار آذرماه. از این رو تقریبا در تمام سال این دانه در بازار قابل عرضه می باشد. اما فصل پاییز مهمترین زمان برداشت و فروش این دانه روغنی است.
از آنجایی که کلزا دارای روغن بالایی است و همچنین کنجاله آن نیز دارای 40-45% پروتئین می باشد برای خوراک دام مفید بوده و استقبال زیادی از کنجاله آن می شود.
شما می توانید برای خرید دانه روغنی، کنجاله کلزا و یا روغن خام و تصفیه شده کلزا از طریق ما اقدام نمایید.