مرکز پخش دانه روغنی خوراکی

دانه های روغنی خوراکی نمونه ای از انواع تولیدات کشاورزی به شمار می رود که دسترسی به آن ها از طریق مرکز پخش و توزیع آن ها مقدور خواهد بود.
دانه های روغنی دارای دو دسته خوراکی و غیر خوراکی می باشند، هر دو نوع دانه های روغنی در مقادیر عمده تولید می شوند و به بازار های متعدد عرضه می گردند.

انواع دانه های روغنی خوراکی

دانه های روغنی خوراکی همچون کنجد، ذرت، بادام، سویا و گلرنگ در مناطقی متعدد از ایران تولید می شود، این دانه ها در بخش های مختلف خوراکی به کار گرفته می شوند، مرکز پخش و توزیع دانه های روغنی، عرضه کننده این محصولات مناسب و مقرون به صرفه برای هر یک از کاربرد های آن می باشد.