مرکز پخش دانه روغنی کلزا

انواع مختلفی از دانه های روغنی از جمله دانه روغنی کلزا در مرکز فروش و پخش این دانه ها در سراسر کشور به قیمت های مناسبی قابل تهیه است.
در مرکز خرید و فروش و پخش دانه های روغنی می توان بیش از صدها دانه را مشاهده کرد که بواسطه آنها روغن تولید می شود. روغن هایی که اغلب مصارف گوناگونی دارند و یا به مصارف آشپزی می رسند و یا از آنها در درمان بعضی بیماری ها کمک گرفته می شود. در میان این دانه های متنوع روغنی می توان به گیاه کلزا اشاره کرد. این گیاه در اغلب مناطق کشور کشت می یابد و دانه های آن به دلیل چربی زیاد مستعد روغن گیری هستند. روغن این دانه یکی از روغن های پرمصرف در داخل کشور می باشد.