مرکز پخش عمده دانه روغنی آفتابگردان خارجی

مغز و تخمه روغنی آفتابگردان به صورت عمده از طریق مرکز توزیع دانه های روغنی در تمام شهرهای کشور پخش می شود و تنوع و کیفیت های متنوعی دارد.
آفتابگردان به عنوان یکی از دانه های روغنی بسیار مهم شناخته می شود. چون تقریبا 80% روغن مصرفی در کشور از تخمه آفتابگردان است. این دانه به صورت مغز و یا باپوست جهت روغن گیری مصرف دارد.
در روش های کولدپرس بهتر است مغز و تخمه با هم مخلوط شوند تا درصد روغن استخراج شده افزایش یابد. البته از آنجائی که رنگ پوست نیز به همراه روغن خارج می گردد برای داشتن روغنی با رنگ زلال و گرفتن لرد بهتر است ابتدا از یک صافی روغن را بگذرانید و سپس در یک ظرف کاملا تمیز به مدت 24 ساعت قرار دهید تا ته نشین شده و روغن شفاف و مناسبی به دست آید.