نرخ قیمت دانه روغنی فارس

استان فارس یکی از قطب های تولید دانه روغنی در کشور است که دانه روغنی تولید شده در این استان با نرخ قیمت مناسبی عرضه می شود.
استان فارس یکی از استان های حاصلخیر کشور است که تولید برخی از انواع دانه های روغنی در آن انجام می شود. از جمله دانه های روغنی تولید شده در این استان می توان به کلزا و گلرنگ اشاره کرد که از مغذی ترین انواع دانه های روغنی می باشند.
دانه روغنی کلزا دارای دو نوع انسانی و حیوانی است و حدود 45-38 درصد چربی دارد و برای تولید روغن مناسب است. گلرنگ نیز دانه روغنی است که حدود 45-40 درصد چربی دارد و از آن یکی از سالم ترین روغن های خوراکی به دست می آید.