نرخ و قیمت دانه روغنی سیاهدانه

قیمت دانه های روغنی سیاهدانه را می توان به صورت آنلاین دریافت نمود. نرخ این محصول بستگی به میزان تولید در بازه عرضه شده در بازار دارد.
یکی از انواع دانه های روغنی که آن را برای مصارف دارویی نیز استفاده می کنند، سیاهدانه است. این نوع دانه گیاهی تنها در برخی از مناطق تولید می شود و جهت مصارف مختلف در بازار های متعدد عرضه خواهد شد.
نرخ و قیمت دانه های روغنی متناسب با ویژگی های منحصر به فرد و یا عمومی یک محصول، تعیین می شوند. بستر های فرآهم شده برای فروش دانه های روغنی سیاهدانه، امکان عرضه آن را با قیمتی مناسب مقدور کرده است.