واردات انواع دانه روغنی آفتابگردان اصل

دانه های روغنی آفتابگردان دارای ارقامی متعدد هستند، برخی کیفیتی بالاتر و برخی کیفیتی پایین تر دارند، واردات انواع این دانه های روغنی به منظور تامین بخشی از بازار ها، مرسوم می باشد.
یکی از انواع دانه های روغنی که شاهد نمونه های مختلف آن هستیم، دانه های روغنی آفتابگردان می باشد. تنوع در این دسته از دانه های روغنی سبب شده است، استفاده از این محصولات، به گونه ای اختصاصی صورت گیرد.
در این حالت می توان با شناخت ویژگی های مختلف دانه های روغنی به کاربرد اصلی آن ها که به گونه ای مناسب و مقرون به صرفه باشد و بهترین خروجی را حاصل نماید، پی برد. تنوع در مصارف دانه های روغنی آفتابگردان نیز سبب رواج خرید و فروش آن شده است.