واردات انواع دانه روغنی کتان با قیمت مناسب

واردات انواع دانه روغنی در طول سال انجام می گیرد و از آن جمله دانه کتان است که برای تولید خوراک دام و تولید روغن گیاهی با قیمت مناسب عرضه می گردد.
واردات دانه روغنی کتان از کشورهای کانادا و قزاقستان صورت می گیرد. به دلیل قیمت بالای واردات دانه کتان از کانادا، این دانه از قزاقستان وارد می شود که دارای کیفیت بالا می باشد و در سراسر کشور به صورت عمده و جزء پخش می گردد.
با وارد کردن این دانه مشتریانی که دارای کارخانه های روغن گیری هستند خریداری و از آن محصول روغن گیری کرده و در اختیار مردم قرار می دهند. این دانه دارای مواد مغذی و معدنی می باشد که می توان از آن برای درمان برخی از بیماری ها استفاده کرد.