کاشت بهترین دانه های روغنی کلزا

یکی از دانه های روغنی که در ایران تولید می شود، کلزا می باشد، زمان کاشت کلزا جهت برداشت بهترین دانه روغنی، مورد بررسی های بسیار دقیقی قرار گرفته است.
دانه های روغنی گستره وسیعی دارند، مهمترین منبع غذایی برای انسان ها به شمار می آیند، به همین دلیل تولید آن ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، پر واضح است که هر نوعی از دانه روغنی نیازمند شرایط آب و هوایی خاصی برای رشد می باشد به همین دلیل است که مناطق مختلف، تولید کننده نوعی از دانه های روغنی هستند.
ایران به نوبه خود در تولید دانه های روغنی مختلف نقش موثری داشته است، کلزا تنها یکی از دانه های روغنی است که کاشت آن در ایران به صورت تخصصی توسط کشاورزان صورت می گیرد، مزارع دانه روغنی کلزا با مراقبت ها و بررسی های به موقع و منظم تحت نظر قرار می گیرند تا بهترین و با کیفیت ترین کلزا تولید شود.

دانه روغنی کلزا

کاشت بهترین دانه های روغنی

دانه های روغنی کلزا در زمان های مختلفی از سال کشت می شوند، زمان کاشت یکی از ابتدایی ترین و اصلی ترین مراحل تولید دانه روغنی می باشد که در کیفیت محصول نقش مفید و موثری خواهد داشت، به همین دلیل است که متخصصان کاشت دانه روغنی کلزا، زمان بندی های مشخص و دقیقی را برای آن در مناطق مختلف کشور مشخص و تدوین نموده اند تا رشد و پرورش کلزا را برای تولید کنندگان آن، آسان تر نمایند.