کشت گیاهان دانه روغنی در ایران

کشت گیاهان دانه روغنی در ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف صورت می گیرد. چرا کشت دانه های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد؟ این اهمیت را چگونه می توان متوجه شد؟
گیاهان دانه روغنی یکی از مهمترین محصولات غذایی برای انسان ها به شمار می روند، برخی از مواد غذایی نقش ضروری و برخی غیر ضروری دارند، بدون شک ضرورت وجود دانه های روغنی برای مصارف غذای انسانی، غیر قابل انکار می باشد. دانه های روغنی دسته زیادی از مواد غذایی را تشکیل می دهند ضمن این که حاوی ترکیباتی هستند که در دیگر مواد غذایی به میزان ناچیزی یافت می گردد، بنابراین لازم است کشت دانه های روغنی به منظور دسترسی بیشتر به آن ضمن تولید بیشتر، فراهم گردد.

دانه روغنی در ایران

کشت گیاهان دانه روغنی

دانه روغنی نوعی گیاه می باشد که لازم است شرایط اقلیمی و یا آب و هوایی خاصی برای آن ها وجود داشته باشد، هر نوعی از دانه روغنی نیازمند شرایطی منحصر به فرد می باشد، به همین دلیل است که مناطق مختلف تولید کننده نوعی خاص از دانه های روغنی می باشند، البته در کنار شرایط طبیعی باید امکاناتی برای پرورش و رشد حداکثری آن ها لحاظ گردد.

کشت دانه روغنی

اهمیت به کشت دانه روغنی در ایران

همان طور که مستحضر هستید ایران نیز تولید کننده انواع مختلفی از دانه های روغنی می باشد، این دانه ها برای کاربرد ها و مصارف مختلف به عنوان تغذیه انسانی مورد استفاده قرار می گیرد. کارشناسان کشت و پرورش گیاهان، با دسته بندی های ویژه دانه های روغنی، شرایط مناسب و ایده آل برای کشت هر نوعی از دانه روغنی را به صورت مدون در آورده تا تولید کننده با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط کشت دانه روغنی مورد نظر خود بتواند محصولی درجه یک و اعلا تولید نماید.