قیمت دانه روغنی کنجد شسته شده

قیمت دانه روغنی کنجد شسته شده نسبت به دیگر انواع کنجد به حال خود مثل کنجد بوجاری شده و بوجار دست بیشتر است. درصد تمیزی آن نیز بالاتر می باشد. این کنجد برای کارخانه ها و کارگاههای تولیدیی مناسب کنجد است که می خواهند کنجدی عاری از هر گونه ناخالصی استفاده نمایند.

قیمت دانه روغنی کنجد شسته شده با توجه به اینکه چقدر ناخالصی های آن گرفته شده باشد تعیین می گردد. برای مثال کنجد به علت اینکه دارای گرد و خاک و پوشال و سنگ ریزه های زیادی است در زمان برداشت ابتدا باید یک بار بوجاری شود و بعد برای شستشو برود. اما برخی فقط شستشو می کنند و سنگ ریزها و بعضی ناخالصی ها در زمان شستشو جدا نمی شود.

قیمت دانه روغنی کنجد شسته شده

هم چنین بعد از شستشوی کنجد چون پوست کنجد در حین فرآیند خشک کردن کنجد مجدد می ریزد اگر دوباره بوجار نشود لرد کنجد زیاد شده و به راحتی ته نشین نمی شود. شرکت بکردانه برای راحتی مشتریان خود، تمام ناخالصی ها را در سه مرحله بوجار اولیه – شسشتو – بوجار ثانویه از کنجد جدا می کند. در نتیجه کنجد حاصل دارای خلوص و شفافیت روغن بالاتری است.